Úvodní informace ke hře


Ahoj!

Vítej na stránkách hry Buď Ideální, kterou pořádá organizace Pionýr.

Co na tebe čeká?

Ke každému ze sedmi pionýrských ideálů je přiřazeno 30 úkolů. Celkem jich je 210, a pokud je splníš všechny, poskládáš si hezkou sbírku placek. Úkoly můžeš začít plnit hned, jak se zaregistruješ do hry a připojíš k nějaké skupině (založit a vést ji může například vedoucí oddílu nebo rodiče). Hrát můžeš, i když nejsi pionýr nebo pionýrka, protože hra je určena pro všechny děti.

Čas na splnění úkolů máš do 15. 6. 2020.

Tak co? Jdeš do toho? Pokud ano, domluv se se svými rodiči nebo se svým vedoucím či svojí vedoucí oddílu, a můžeš začít. Kdo ví, třeba při plnění úkolů zažiješ spoustu zajímavého.

Určitě víš, že nyní platí některá omezení kvůli šíření nákazy koronavirem. Úkoly, u kterých je nutné s plněním počkat, až se situace zlepší, jsou na začátku označené "!!!".

Další potřebné informace získáš v záložce Pravidla hry.

A jestli chceš být v kontaktu s ostatními hráči i organizátory hry, dělit se o fotky a videa z plnění úkolů, přidej se na Facebooku ke skupině Buď Ideální – fotky, videa, zážitky.

Informace pro rodiče a vedoucí oddílů

Chtějí vaše děti být alespoň trochu ideální? Podpořte je. Stačí, když se zaregistrujete do hry jako vedoucí a vytvoříte skupinu. Děti si potom vyberou při své registraci do hry vaší skupinu, kde jim pak budete potvrzovat splnění jednotlivých úkolů. Jak na to, se dozvíte v pravidlech hry

Pokud vám současná doba neumožňuje přesné splnění zadaného úkolu, zkuste jej přizpůsobit vaším podmínkám, ale tak, aby to pro vaše hráče byla stále výzva.

Hra Buď Ideální je připravená k 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra, proto je ke každému z ideálů právě třicet úkolů. Chcete vědět víc o Ideálech Pionýra, čtěte dále.

Ideály Pionýra

Hodnoty vyjádřené Ideály Pionýra jsou trvalé a společně tvoří nerozlučně propojený celek, který nabízí ohromné množství pohledů a způsobů vnímání. Cíl je však stále stejný – výchova slušného aktivního člověka. Seznamte se s nimi, a kdo ví, třeba i vám budou blízké.


Paměť

„Pionýr poznává dějiny svého národa i celého lidstva, chová v úctě tradice a historii.“

Pomoc

„Pionýr pomáhá ostatním nezištně a z přesvědčení, je solidární, zastává se slabších.“

Poznání

„Pionýr si osvojuje vědění, znalosti a dovednosti, poznává okolní svět i sám sebe.“

Pravda

„Pionýr chrání pravdu, je spravedlivý, plní dané slovo a hraje fér.“

Přátelství

„Pionýr je přátelský a ohleduplný, naslouchá ostatním, umí spolupracovat.“

Překonání

„Pionýr se nebojí překážek, je statečný a nepodléhá pohodlnosti.“

Příroda

„Pionýr chrání život na Zemi, objevuje krásy přírody a učí se žít v souladu s ní.“

Ke stažení

Propagační grafika (pro další varianty pište na matej@pionyr.cz)

fotka
fotka
fotka
fotka
fotka